Pomoc materialna, Stypendia

Pomoc materialna - wiadomości ogólne
 
 
  
Stypendia ministra za wybitne osiągnięcia - zasady
 
 poniedziałek, 26 października 2015
 
OGŁOSZENIE
Nadal twa nabór wniosków o przyznanie stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom
 
poniedziałek, 26 października 2015

OGŁOSZENIE
STYPENDIA:
Studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych stopnia I, II, III mogą ubiegać się o przyznanie następujących stypendiów z Funduszu Pomocy Materialnej Studentom i Doktorantom:
- stypendium rektora
- stypendium socjalne
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych
- zapomoga losowa
Terminy składania wniosków (istnieje możliwość przedłużenia terminu składania wniosków o przyznanie stypendiów):
- stypendium socjalne - do 15.10.2015 r.
(oraz w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia utraty lub uzyskania dochodu zgodnie z par. 12 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej studentom I i II stopnia oraz par. 10 Regulaminu przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej doktorantom)
- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych - do 15.10.2015 r.
(oraz w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku otrzymania orzeczenia lekarskiego po ww. terminie)
- zapomoga losowa - do 15.10.2015 r.
(oraz w trakcie trwania roku akademickiego w przypadku zaistnienia zdarzenia losowego)
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej
dla studentów:
http://www.pcz.pl/pl/prawo/zarzadzenie-rektora-politechniki-czestochowskiej/2012-2016/122-2014

Wnioski o przyznanie stypendium proszę składać do Dziekanatu Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej.
 
poniedziałek, 26 października 2015

 

 

341.633