Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
27 lutego 2018 roku o godzinie 11.15
do Auli Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe, na którym
Prof. dr hab. inż. Iwan Kityk, dr inż. Artur Wojciechowski oraz dr inż. Jarosław Jędryka pracownicy Instytutu Optoelektroniki i Systemów Pomiarowych Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej przedstawią:

„Laserowe wyzwalanie w optoelektronice”

Omówiona zostanie laserowo indukowana generacja harmonicznych mocnego, spójnego światła. Efekty generacji drugiej i trzeciej harmonicznej mogą być bardzo wydajne dla optycznego wyzwalania i modulacji światła. Przedstawimy zasady mnożenia częstotliwości laserowej dla różnych rodzajów materiałów, które obejmują: szkła tlenkowe i chalkogenkowe, nanofilmy srebra, nanokrystaliczne proszki, organiczne chromofory i nanokompozyty. Rozważane są możliwe sposoby poprawy wydajności efektów. Omówiono teoretyczne i pomiarowe aspekty eksperymentów.

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Studium Języków Obcych Politechniki Częstochowskiej informuje, iż organizuje odpłatne kursy języka angielskiego, francuskiego i niemieckiego. Zajęcia odbywają się w Studium Języków Obcych, ul. Dąbrowskiego 69.

Cena kursu – 450 zł za 30 godzin lekcyjnych.

Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną poprzez formularz umieszczony na stronie Studium Języków Obcych: sjo.pcz.pl.

Proponowane terminy zajęć do wglądu na formularzu rejestracyjnym.

Dodatkowe informacje można uzyskać u prowadzących zajęcia:

  • Język angielski: Izabela Mishchil 34 3250 329
  • Język niemiecki: Henryk Juszczak 601 324 959

Dziekan
Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej
zaprasza
30 stycznia 2018 roku o godzinie 13.15
do Sali E4 Wydziału Elektrycznego na

Seminarium naukowe, na którym
Dr hab. inż. Grzegorz Dudek, prof. PCz
Dyrektor Instytutu Informatyki Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej przedstawi referat pt.:

„Machine learning - przegląd metod i przykłady aplikacji”

Żyjemy w dobie natłoku informacji. Dane opisujące różne zjawiska i zależności dostępne są na wyciągnięcie ręki. Ich zdobycie i gromadzenie nie stanowi większego problemu wobec rosnącej pojemności systemów bazodanowych i mocy obliczeniowej komputerów. Wyzwaniem natomiast jest wydobycie z tych danych użytecznej wiedzy, która pozwoli szybko zdiagnozować pacjenta, opracować strategię działania firmy, rozpoznawać obraz z kamery czy prognozować pogodę.

Uczenie maszynowe jest dziedziną łącząca sztuczną inteligencję, statystykę i rozpoznawanie obrazów, która obejmuje budowę i analizę sztucznych systemów zdolnych do wydobywania wiedzy z danych. Wiedza zapisana jest w "parametrach" systemu, które dostrajane są w procesie uczenia na reprezentatywnym zbiorze danych. Uczenie maszynowe jest w ostatnich latach powszechnie stosowane do budowy systemów decyzyjnych, rozpoznawania obrazów, modelowania zjawisk fizycznych, prognozowania i sterowania.

W referacie przybliżone zostaną podstawowe zagadnienia związane z uczeniem maszynowym.  Omówione zostaną zadania stawiane przed systemami uczącymi się: regresja, klasyfikacja danych i analiza skupień. Scharakteryzowane zostaną podstawowe metody uczenia maszynowego. Przedstawione zostaną przykłady aplikacyjne: predykcja szeregów czasowych, segmentacja odbiorców energii elektrycznej i detekcja defektów materiałowych przy użyciu termografii aktywnej.

Dr hab. Katarzyna Oźga, prof. PCz
Dziekan Wydziału Elektrycznego
Politechniki Częstochowskiej

Rektor Politechniki Częstochowskiej ustala godziny rektorskie w dniu 11 stycznia (czwartek) 2018 r. w godzinach 10.00-15.00 dla Wydziału Elektrycznego ze względu na wybory uzupełniające:

  • przedstawicieli do Uczelnianego Kolegium Elektorów Politechniki Częstochowskiej,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego,
  • przedstawicieli do Rady Wydziału, z grupy nauczycieli akademickich posiadających tytuł naukowy profesora lub stopień naukowy doktora habilitowanego,
  • przedstawicieli do Wydziałowego Kolegium Elektorów Wydziału Elektrycznego, z grupy pozostałych nauczycieli akademickich.

Podkategorie

Ta strona używa ciasteczek zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki Ok, rozumiem.